Karaciğer kanseri bu organın kendi dokusundan kaynaklanan kötü huylu olan tümörlerle birlikte ortaya çıkıyor. Özellikle hepatit B enfeksiyonunun yaygın bir şekilde görüldüğü bölgelerde hastalığın daha sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Hepatit B aşılamasının yapıldığı bölgelerde ise kanserin görülme oranı biraz daha düşüktür. Kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görülen bu kanser hepatit B ile birlikte hepatit C ve siroz olan hastalarda da yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bu organın fonksiyonel hücresi olan hepatositten kaynaklı olarak gelişen hepatoselüler karsinom ise vakaların yaklaşık olarak % 90’ını oluşturuyor. Kalan % 10’luk dilim ise karaciğerin içinde bulunan safra yollarından köklenen kolanjiyokarsinom tümörlerden kaynaklanıyor. Bununla birlikte başka bir organda gelişen kanserin karaciğere sıçramasının da bu kansere yol açabildiğini söyleyebiliriz. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan kanser karaciğere sıçrayabilir. Karaciğer kanserinin nedenlerini ve aynı zamanda risk faktörlerini gözden geçireceğiz. Ayrıca karaciğer kanseri tedavisine de değineceğiz. Öncesinde ise belirtileri ele alalım.

Karaciğer Kanseri Belirtileri

Erken dönemde karaciğer kanseri herhangi bir belirti göstermiyor. Bu durum maalesef kanserin erken dönemde tedavi edilme oranlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Genellikle ilerlediği durumlarda bazı semptomların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu belirtileri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Nedensiz kilo kaybı
 • İştahta belirgin bir azalma olması
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Karın bölgesinde ağrı
 • Karnın sağ üst kısmında şişkinlik olması
 • Gözlerin beyaz bölümlerinde ve aynı zamanda ciltte sararma olması
 • İdrarın koyu renkli olması
 • Büyük tuvaletin beyaza yakın açık renkli olması

Elbette bu belirtilerin tümü bir sağlık sorununun habercisi olarak kabul edildiğinden hastalar tarafından da ciddiye alınıyor. Olası en kısa dönemde doktora başvurulması, bir an önce tanı konmasını sağlar ve tedaviye de başlanır.

Karaciğer Kanseri Nedenleri Ve Risk Faktörleri

Karaciğer kanseri nedenleri

Elbette hastalar karaciğer kanseri nedenleri ya da risk faktörleri hakkında da fikir sahibi olmak istiyor. Ancak yapılan çok sayıda araştırmaya karşın bu kanserin nedenlerinin halen net bir şekilde tespit edilemediğini söyleyebiliriz. Sadece bazı rahatsızlıkların bu kanseri tetikleyebildiği yönünde çeşitli bulgular elde edildi. Bu konuda özellikle hepatit B, hepatit C ve hepatit D virüsüne dikkat çekmek gerekiyor. Daha önce sarılık rahatsızlığı geçirmiş olmak da altta yatan önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Başlıca karaciğer kanseri risk faktörlerinin neler olduğu konusunda ise kısa bir liste aktarabiliriz:

 • Siroz
 • Aflatoksin (aspergillus flavus zehiri)
 • Genetik aktarım
 • Bazı konjenital ve metabolik hastalıklar
 • Hemakromatozis, Wilson ve glikojen depo hastalığı
 • Bazı kimyasallara maruz kalmak

Karaciğer Kanseri Nasıl Saptanır?

Elbette karaciğer kanseri tanısı konabilmesi için bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor. Özellikle görüntüleme tetkiklerinden faydalanıldığını söyleyebiliriz. Karaciğerde bulunan tümörlerin saptanmasında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans son derece başarılı olan tetkiklerdir. Bununla birlikte mutlaka hastadan kan örneği alınması ve kan testinin yapılması da gerekiyor. Bunun nedeni ise kısaca AFP olarak adlandırılan alfafetoprotein adlı maddenin karaciğerde tümör olması durumunda yükselişe geçiyor olmasıdır. Bu sayede kan testi ise söz konusu değerin yükselip yükselmediği ölçülür. Bu veri de tanı konmasında son derece önemli bir belirteç olarak kabul edilir.

Bu arada önemli bir konuya da dikkat çekmek gerekiyor. Risk grubunda olan hastaların mutlaka düzenli olarak kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bu kontroller sayesinde kanserin gelişmesi durumunda erken tanı konabilir. Haliyle erken tanı sayesinde tedavinin başarı oranı da çok daha yüksek olacaktır.

Karaciğer Kanseri Tedavisi Nasıldır?

karaciğer kanseri tedavisi

Hastaya karaciğer kanseri tanısı konduğunda mutlaka tedavinin yapılması gerektiğinin altını çizelim. Tedavinin yapılmaması durumunda hayati risk de ortaya çıkar. Tedavisi yapılmayan kanser hastalarının yaşam ömrü 1 yıldan bile daha kısa olabiliyor. Öncelikle primer karaciğer kanserinin tedavisinde farklı yaklaşımların olabileceğini belirtelim. Tedavide çoğunlukla multidisipliner bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor. Bu kapsamda genel cerrahi, radyoloji, gastroenteroloji, okoloji ve radyasyon onkolojisinden oluşan bir ekip tarafından tedavi planlamasının yapılması ve uygulamaya geçilmesi tercih ediliyor.

Elbette kanserin kaçıncı evrede olduğu, ne oranda yayıldığı, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörler de mutlaka göz önünde bulunduruluyor. Cerrahi müdahale ile karaciğerde oluşan kitlenin alınması yani ameliyat da tedavi seçeneklerinden biridir. Bununla birlikte ilaç tedavisi ya da ışın tedavisi ile söz konusu kitlenin küçültülmesi de tercih edilebilir. Kitlenin tedavi ile dondurulması ya da eritilmesi de bir diğer seçenektir. Kitle içerisine alkol enjeksiyonunu yapılması, sadece kanser hücrelerini hedefleyen bazı ilaçların kullanımı gibi seçenekler de dikkate alınır ve hasta için en uygun olanı seçilerek uygulanır.

Bu noktada hastalar karaciğer kanseri durumunda karaciğer nakli konusunu da merak edebiliyor. Hastanın karaciğerinin alınması ve sonrasında karaciğer naklinin yapılması önemli bir tedavi seçeneğidir. Ancak her hastaya mutlaka hemen karaciğer naklinin yapılması gerektiğinden de söz edemeyiz. Hastaya uygun karaciğerin bulunmasıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabildiğinden karaciğer nakli genellikle son seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Kimi zaman maalesef tüm tedavi seçeneklerine karşın başarılı bir sonuç elde edilemiyor. Bu gibi durumlarda ise hastanın rahatlamasını sağlamak ve ağrısını dindirmek amaçlı olarak tedavi uygulanıyor. Destekleyici tedavilerin palyatif bakım, cerrahi müdahale, kemoterapi ya da radyasyon tedavisi gibi tedaviler devam ederken de uygulanabileceğini belirtelim. Bir yandan karaciğerde meydana gelen tümöre yönelik tedaviler uygulanırken diğer yandan da hastanın sıkıntılarını gidermeye yönelik tedaviler bir arada uygulanabilir.

Göz atın –> Kolon Kanseri

Karaciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Karaciğer kanseri evreleri

Genel olarak karaciğer kanseri 4 farklı evrede değerlendiriliyor. Bu evreleri ve ne anlama geldiklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Birinci Evre

İlk evrede karaciğerde mevcut olan kötü huylu tümör sadece karaciğeri etkiler. Kanser farklı doku ya da organlara ulaşmamıştır.

 • İkinci Evre

Boyutu 3 cm’nin altında olan birden fazla sayıda kanser dokusunun mevcudiyeti ikinci evre olarak kabul ediliyor. Bu evrede genellikle kan damarlarında da bir yayılım mevcut olur.

 • Üçüncü Evre

Bu evrede boyutu 5 cm’den fazla olan birden fazla sayıda tümör dokusu mevcuttur. Bununla birlikte kanserin büyük kan damarlarını ya da lenfleri etkisi altına almış olması durumunda da evrenin 3 olduğu kabul edilir.

 • Dördüncü Evre

Bu son evrede hastalığın akciğer, kemik ve lenf düğümleri gibi bölgelere de ulaştığını söyleyebiliriz. Metastaz karaciğerden daha uzak bir bölgede konumlanmış olan dokulara da ulaşmış şekilde göze çarpar.

Dikkatinizi çekebilir –> Böbrek Üstü Bezi

Karaciğer Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hastaya karaciğer kanseri durumunda cerrahi müdahale ile tedavi uygulanması kararı alınabilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve ameliyat süresi de her hastada aynı olmayabilir. Sadece tümörün alınması için ameliyat gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda karaciğerin tamamının alınması ve karaciğer nakli yapılması için de ameliyatın tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. Ancak daha önce de değindiğimiz gibi karaciğer nakli son çare olarak tercih edilen bir yöntemdir. Öncesinde daha farklı tedavilerin uygulanması tercih edilir. Karaciğer kanseriyle ilgili olan tüm sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Bilgi sahibi olun –> Safra Kesesi