Tüm yayınlarım –> https://scholar.google.com/citations?user=tiLVVKQAAAAJ&hl=tr&oi=sra

 1. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi

Ali Durmuş,Acar Eren,Semra Günay,Ali Naci Çelik,Orhan Zeybel,Yücel Polat,Didem Can,Ümit İnce VIII. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi;11-18 Eylül 1999,Antalya

 1. Kolorektal Kanserli 142 Olgunun Analizi

Ali Durmuş,Birol Ağca,Ömer Bender,Fuat Hızlı,Akif Feyizoğlu,Hakan Çapar,Kazım Sarı X.Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi; 07-11 Eylül 2003, Antalya

 1. Hemoroid Tedavisinde Dairesel Stapler Mukozektomi

Ömer Bender,Birol Ağca,Ali Durmuş,Hakan Evrüke,Akif Feyizoğlu,Didem Can,Kazım Sarı X.Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi;07-11 Eylül 2003,Antalya

 1. Kolo-Rektal Kanserlerin Yıllara Göre Yaş Ve Cinsiyet Özellikleri Değişiyor Mu?

Ömer Bender,Birol Ağca,Ali Durmuş, Fuat Hızlı,Bayram Kaya,Hakan Evrüke,Akif Feyizoğlu,Kazım Sarı X.Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi;07-11 Eylül 2003, Antalya

 1. Pilonidal Sinüs Tedavisinde Geniş Tabanlı Limberg Flep Yönetimi Sonuçlarımız

Birol Ağca,Ali Durmuş,Ömer Bender,Fuat Hızlı,Didem Can,Akif Feyizoğlu,Hakan Çapar,Kazım Sarı

Ömer Bender,Birol Ağca,Ali Durmuş,Hakan Evrüke,Akif Feyizoğlu,Didem Can,Kazım Sarı X.Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi;07-11 Eylül 2003, Antalya

 1. Sigmoid Volvulusa Neden Olmuş Bir Kolonik,Duplikasyon Olgusu

Fuat Hızlı,Ali Durmuş, M.Güray Duman,Hakan Evrüke,Akif Feyizoğlu, Kazım Sarı Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongres;26-30 Mayıs 2004, Antalya

 1. İnigunial Herni Onarımında Arka Duvar Tamiri,Lıchtenstein Yöntemi Ve Proloop İle Onarım Yöntemlerinin Testiküler Kan Akımına Olan Etkilerinin Doopler Ultrasonografi İle Karşılaştırılması (Klinik Prospektif Çalışma&Erken Sonuçlar

Metin Yalaza,Birol Ağca,Ali Durmuş,Hakan Evrüke,Fuat Hızlı,Ömer Bender,Bayram Kaya,Akif Feyizoğlu,Kazım Sarı,Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongres;26-30 Mayıs 2004, Antalya

 1. İnce Bağırsak Adenokarsinomu İle Beraber Görülen Crohn Hastalığı

Birol Ağca,Hakan Evrüke,Ali Durmuş,Fuat Hızlı,Akif Feyizoğlu,Bayram Kaya,Hakan Çapar,Güray Duman,Kazım Sarı, Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongres;26-30 Mayıs 2004, Antalya

 1. Erkek Meme Kanserinde Tümör Çapı İle Aksiller Tutulum Arasındaki İlişki

Birol Ağca,Ali Durmuş,Fuat Hızlı,Hakan Evrüke ,M.Güray Duman,Kazım Sarı; Cerrahi Dergisi Cilt 18,Sayı 4,Ekim 2004

 1. İnigunial Herni Onarımında Ağ Örme Takviye,Lıchtenstein Yöntemi Ve Plug-Mesh İle Onarım Yöntemlerinin Testiküler Kan Akımına Olan Etkilerinin Doopler Ultrasonografi İle Karşılaştırılması

Ali Durmuş,Birol Ağca,Fuat Hızlı,Metin Yalaza,M. Güray Durman,Kazım Sarı; Cerrahi Dergisi Cilt 18,Sayı 4,Ekim 2004

 1. Hemoroid Ve Rektal Mukozal Prolapsus Tedavisinde Dairesel Stapler Anoplasti Yöntemi

Ömer Bender,Ali Durmuş,Birol Ağca,Hakan Evrüke,Akif Feyizoğlu,Didem Can,Kazım Sarı; Cerrahi Dergisi Cilt 18,Sayı 4,Ekim 2004

 1. Erişkinde Sigmoid Volvusla Çıkan Kolonik Duplikasyon

Birol Ağca,Ali Durmuş,Fuat Hızlı,Hakan Evrüke,Kazım Sarı; Cerrahi Dergisi Cilt 18,Sayı 4,Ekim 2004

 1. Hemoroid Tedavisinde “Longo Yöntemi” Deneyimlerimiz

Ali Durmuş,Birol Ağca,Hakan Evrüke,Fuat Hızlı,Bayram Kaya,Kazım Sarı; Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu;14-16 Nisan 2005,Adana.

 1. Kolo-Rektal Kanserlerde Yıllara Göre Yaş Ve Cinsiyet Özellikleri Değişiyor mu?

Ali Durmuş,Birol Ağca,Fuat Hızlı,Hakan Evrüke,Güray Duman,Kazım Sarı; Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu;14-16 Nisan 2005,Adana.

 1. Yaşlı Olgularda Kolon Ve Rektum Kanseri Sıklığı?

Birol Ağca,Ali Durmuş,Fuat Hızlı,Hakan Evrüke,Kazım Sarı; Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu;14-16 Nisan 2005,Adana.

 1. Kolo-Rektal Kanserlerde Yıllara Göre Yaş Ve Cinsiyet Özellikleri Değişiyor mu?

Ali Durmuş,Birol Ağca,Fuat Hızlı,Hakan Evrüke,Güray Duman,Kazım Sarı; XVI.Ulusal Kanser Kongresi;20-24 Nisan 2005, Antalya.

 1. İnce Bağırsak Adenokarsinomu İle Beraber Görülen Crohn Hastalığı

Birol Ağca,Hakan Evrüke,Ali Durmuş,Fuat Hızlı,Akif Feyizoğlu,Bayram Kaya,Hakan Çapar,Güray Duman,Kazım Sarı; XVI.Ulusal Kanser Kongresi;20-24 Nisan 2005,Antalya.

 1. İnigunial Herni Onarımında Ağ Örme Takviye,Lıchtenstein Yöntemi Ve Plug-Mesh İle Onarım Yöntemlerinin Testiküler Kan Akımına Olan Etkilerinin Doopler Ultrasonografi İle Karşılaştırılması

Ali Durmuş,Birol Ağca,Fuat Hızlı,Metin Yalaza,M. Güray Durman,Kazım Sarı;Ulusal Fıtık Kongresi;18-21 Mayıs 2005,Kapadokya.

 1. Biteral Kasık Fıtıklarında Laparoskopik Onarım Tecrübelerimiz

F.Sağlam,G.Keskin,A.Durmuş,B.Ağca,A.Alemdar,K.Sarı; Ulusal Fıtık Kongresi;18-21 Mayıs 2005,Kapadokya.

 1. Travmatik Diyafragma Hernisinin Erken Tanısı

B.Ağca,A.Durmuş,F.Hızlı,K.Sarı; Ulusal Fıtık Kongresi;18-21 Mayıs 2005,Kapadokya.

 1. Laparaskopik Appendektomi Sonuçlarımız

F.Sağlam,A.Durmus,H.Evrüke,Y.Polat,B.Ağca,G.Duman,R.Yavuz,K.Sarı; Ulusal Cerrahi Kongresi; 24-28 Mayıs 2006,Antalya

 1. Kronik Pilonidal Sinüs Tedavisinde Geniş Tabanlı Limberg Fleep Yönetimi

B.Ağca,A.Durmuş,H.Evrüke,F.Hızlı,F.Sağlam,B. Kaya, M.G. Duman,K.Sarı; Ulusal Cerrahi Kongresi; 24-28 Mayıs 2006,Antalya

 1. Ventral-İnsizyonel Hernilerde Laparoskopik Tedavi

F.Sağlam,B.Ağca,A.Durmuş,A.Alemdar,Y. Polat,R.Yavuz,G.Duman,K.Sarı; Ulusal Cerrahi Kongresi; 24-28 Mayıs 2006,Antalya

 1. Hemorodial Hastalık Tedavisinde Dairesel Stapler Mukozektomi (Longo Yöntemi):200 Olgu Sunumu

A.Durmuş,B.Ağca,H.Evrüke,F.Hızlı,F.Sağlam,M.G.Duman,R.Yavuz,K.Sarı; Ulusal Cerrahi Kongresi; 24-28 Mayıs 2006,Antalya

 1. Kronik Anal Fissürün Cerrahi Tedavisi Ve Sonuçları

B.Ağca,A.Durmuş H.Evrüke,F.Hızlı,F.Sağlam,M.G.Duman,R.Yavuz,K.Sarı; Ulusal Cerrahi Kongresi; 24-28 Mayıs 2006,Antalya

 1. Perinal Fistüllerin Cerrahi Tedavisinde Deneyimlerimiz

B.Ağca,A.Durmuş H.Evrüke,F.Hızlı,F.Sağlam,M.G.Duman,R.Yavuz,K.Sarı; Ulusal Cerrahi Kongresi; 24-28 Mayıs 2006,Antalya

 1. The Effect Of Omentum To The Intestinal Adhessions Due To Differtent Prostetic Meshes In Experimental Rat Model

B.Ağca,G. Duman,H.Evruke,M.Paksoy,R.Yavuz,U. Kesici,E,Polat,C.Tahaoğlu,K.Sarı,A.Durmuş; UEGW Vienna 2008,Avusturya.

 1. Perianal Fistüllerde Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz Retrospektif Çalışma

S.Zeren,A.Durmuş,B.Ağca,K.Sarı,E.Sobutay;Okmeydanı Tıp Dergisi Sayı 2,Haziran 2011

 1. Laparoscopic Fundoplication:5 Years Experience

S.Zeren,A.Durmuş,F.Sağlam,B.Ağca,K.Sarı,E.Sobutay;Okmeydanı Tıp Dergisi Sayı 2,Haziran 2011

 1. Çevre Organ Tutulumu Olmayan Metastatik Mide Kanserlerinde Lenf Nodu Tutulum Oranının Sağkalım Üzerine Etkisi

S.Kamalı,A.Durmuş,F.Sağlam,G.Kamalı,C.Esmer,K.Mansuroğlu,T.Acehan,G.Yavuz,Y.Eryavuz,H.Güven; XIII.Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi,18-22 Mayıs 2011 Antalya.

 1. Kronik Pilonidal Sinüs Tedavisinde Limberg Flep,Karyadakis Flep Ve Primer Kapama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Klinik Prospektif Çalışma

E.Sobutay, B.Ağca,S.Zeren,A.Durmuş,B.Kaya,H.Evrüke,K.Sarı; 19.Ulusal Cerrahi Kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya.

 1. Çevre Organ Tutulumu Olmayan Metastatik Mide Kanserlerinde Lenf Nodu Tutulum Oranının Sağkalım Üzerine Etkisi

S.Kamalı,A.Durmuş,F.Sağlam,G.Kamalı,C.Esmer,K.Mansuroğlu,T.Acehan,G.Yavuz,Y.Eryavuz,H.Güven; 19.Ulusal Cerrahi Kongresi,16-20 Nisan 2014,Antalya.

 1. Kolon Kanserinde Komplet Mezokolik Eksizyon Sonuçlarımız:Klasik Cerrahi Yöntemle Karşılsştırma.

Gül Bayrak,Fazıl Sağlam,Ali Durmuş,Ali Alemdar,Sedat Jamalı,Giray Yavuz,Hakan Güven;19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya.

 1. Mide Kanserinin Prognozunda Metastatik Lenf Nodu Oranı (N-Ratıo) Tnm Sınıflanmasından Bağımsız Bir Parametre mi?

Ali Alemdar,İhsan Gündüz,Semih Hot,Fazıl Sağlam,Ali Durmuş,Türker Acehan,Mehmet Can Aydın,Sedat Kamalı,Hakan Güven,Yavuz Eryavuz,Giray Yavuz,Tamer Aydın; 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014 Antalya.

 1. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Uygulanan Olgu

Ali Durmuş,Demet Özelgün- 7. Ulusal Obezite Kongresi 08-11 Aralık,İstanbul

 1. Süper Obez Hastalarda Obezite Cerrahisi Öncesi Yüksek Proteinli Diyet İle Mide Balonunun Karşılaştırılması; Prospektif Klinik Çalışmanın Erken Dönem Sonuçları

Ali Durmuş,Metin Manisalı,Demet Özelgün,Oğuzhan Karatepe-13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Cerrahisi Kongresi-19-22 Nisan 2017,Antalya

 1. Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Fundus Yağ Dokusunda Ekspresyonu; Prospektif Klinik Çalışma

Ali Durmuş,Ilgım Durmuş,Melis Abahuni, Oğuzhan Karatepe-13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Cerrahisi Kongresi-19-22 Nisan 2017,Antalya

 1. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Kaçak Yönetimi

Ali Durmuş,Gökmen Öztürk,Ertan Bülbüloğlu,Oğuzhan Karatepe-13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Cerrahisi Kongresi-19-22 Nisan 2017,Antalya

 1. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi; Son 10 Yılda Öğrendiklerimiz

Ali Durmuş,Ilgım Durmuş,Demet Özelgün,Fazıl Sağlam- 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 1. Süper Obez Hastalarda Sleeve Gastrektomi Öncesi Mide Balonu İle Proteinden Zengin Diyetin Karşılaştırılması

Ali Durmuş,Demet Özelgün,Oğuzhan Karatepe- 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 1. Sleeve Gastrektomi Sonrası Remnant Mide Darlıklarına Endoskopik Yaklaşımlar

Ali Durmuş- 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 1. Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Fundus Yağ Dokusunda Grehlin Ekspresyonu; Prospektif Klinik Çalışmanın Uzun Dönem Sonuçları

Ali Durmuş,Ilgım Durmuş,Melis Abahuni,Oğuzhan Karatepe- 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 1. Sleeve Gastrektomi Sonrası Komplikasyonların Ekren Tanısında Serum C-Reaktif Protein Ve Prokalsitonin Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ali Durmuş,Oğuzhan Karatepe- 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 1. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Trokar Yerleri Rutin Kapatılmalı mı?;10 Yıllık Deneyimin Öğrettikleri

Ali Durmuş,Tahir Mutlu- 5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 1. Yüksek Yada Düşük Positive End-Expiratory Pressure (PEEP),Genel Anestezi Obezite Cerrahisinde Post Operatif Kolplikasyonları Önleyebilir mi?; Prospektif Klinik Çalışmanın Erken Dönem Sonuçları

Ali Durmuş,Roya Faraje Feuani,Oğuzhan Karatepe-5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 1. Sleeve Gastrektomi Sırasında Aynı Seansta Kolesistektomi Yapılması Güvenli mi?

Ali Durmuş-5. Ulusal & 3. Akdeniz Morbid Obezite Ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi  12-15 Ekim 2017,Antalya.

 

The effect of Hericium erinaceum on the prevention of chemically induced experimental colitis in rats
Yazarlar
Ali Durmus, Ilgim Durmus, Omer Bender, Oguzhan Karatepe
Yayın tarihi
2020/6/19
Dergi
The Korean Journal of Internal Medicine
Yayıncı
The Korean Association of Internal Medicine

https://www.kjim.org/upload/kjim-2019-050.pdf